Data handling

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

 (2018. Május 25-től)

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

   ADATKEZELŐ

Neve:

„f.a.” társaság neve

Képviseli:

INSOLV-Controll Válságkezelő Kft. kijelölt felszámoló szervezet

E-mail:

info@insolvcontroll.hu

Telefon:

+36-1-700-422

Fax:

+36-1-700-200

Honlap:

www.insolvcontroll.hu

Székhely:

1222 Budapest, Toldi Miklós u. 7.

 

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy bemutassa a felszámolószervezet által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és az adatkezelő és adatvédelmi politikáját, amelyet az adatkezelő magára nézve kötelezően ismer el. 

 

Jelen szabályok kialakításakor, különösen tekintettel, figyelemmel voltak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletére, és a 29 –es munkacsoport állásfoglalásaira, valamint a tag&a