Felhívás hitelezőknek

Tisztelt Hitelezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbiakban felsorolt társaságok felszámolásának befejezésekor várhatóan egyszerűsített felszámolási eljárását kezdeményezünk a Cstv. 63/B.§-a szerint a felszámolást elrendelő bíróságnál.

Kérjük, hogy amennyiben a cégek bárhol fellelhető, felszámolásba bevonható vagyonáról hitelt érdemlő tudomásuk van, azt 15 napon belül szíveskedjenek bejelenteni a felszámolónál.

Sor per oldal
?
Eljárás kezdeteCég neveCégjegyzékszámSzékhelyEljáró biztos
INSOLV-Controll Válságkezelő Kft. 1222 Budapest, Toldi Miklós utca 7.
Cégjegyzékszám: 01 09 992889
Postacím: 1450 Budapest, Pf.: 48/1.
Tel.: (36-1) 700-4220 Fax: (36-1) 700-2004 E-mail: infoinsolvcontroll.hu